Loading
Hotline:
0832.381.361
Địa chỉ:
361 Hoàng Diệu, Đà Nẵng
Email:
contact@anminh.com.vn

iPOS Đà Nẵng

Giới thiệu

Phía khách hàng iPOS Đà Nẵng giao cho An Minh dự án hoàn thiện văn phòng với các hạng mục hê thống Đèn, Điện và một số nội thất, decor cho văn phòng.

Khách hàng

iPOS Đà Nẵng

Thời gian thi công

1 tuần

Hạng mục

Đèn, Điện