Đặc sản Tây Nguyên

MĂNG KHÔ AN MINH

Măng Khô An Minh là loại măng Le non, ngon nhất chỉ có tại rừng núi vùng đất Gia Lai Tây Nguyên, nhiều nhất tai các huyện: Kbang, Mang Yang, Chư Pah, Chư Prông,  măng được các thôn nữ BaNa hái vào mùa mưa để đảm bảo măng giai đoạn này non ngon nhất.

background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 background Layer 1 (4.1 / 5)